top of page
  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube

     Zadanie "Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży, poprzez zajęcia  Kyokushin Karate" obejmuje prowadzenie zajęć sportowych w szkołach podstawowych w Lublinie Nr 27 i 57 oraz w szkołach podstawowych w Krężnicy Jarej, Pliszczynie, Turce i Sobianowicach. Dofinansowanie pochodzi z państwowych funduszy celowych w ramach programu Mikrogranty. Dysponentem środków jest Minister Sportu i Turystyki.

bottom of page