top of page
 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube

Wymagania egzaminacyjne karate Kyokushin w systemie junior KS BUDOKAI LUBLIN

Dzieci w wieku, liczonym rocznikiem 5 lat i młodsze, jeśli chcą zdawać egzamin na stopnie, to obowiązkowo muszą zdawać egzamin na stopień 10.1 w trzech etapach. Zaczynają od stopni 10.1a i 10.1b i dopiero po ich zaliczeniu mogą zdawać na stopień 10.1. Mogą też zaczekać do szóstego roku życia, i jeśli zostaną dopuszczane przez swojego instruktora, od razu zdawać na pełny stopień 10.1.

10.1 kyu

Pozycje:

 

Uderzenia: 

 

Kopnięcia:

 

Sprawność*:

 • pompki – 10 x (broda do ziemi, kolana na ławce)

 • brzuszki* – 10 x / 30 sek.

 • przysiady – 20 x

 • gibkość: palce dłoni dotykają podłogi w pozycji heisoku dachi (kolana proste)

* Uwaga!  Zaliczenie brzuszków wykonujemy w leżeniu z nogami pod najniższym szczeblem drabinki, z dłońmi za głową. Przysiady wykonujemy do konta < 90 st. na całych stopach

10.2 kyu

Umiejętności:

 • wiązanie pasa, składanie Karate-Gi

 

Pozycje: 

 

Uderzenia:

 • seiken ago uchi (kumite no kamae) – podwójne oi-gyaku / gyaku -oi (przendnie i tylne)

 

Kopnięcia:

z heiko dachi:

 • kin geri

z kumite no kamae:

 

Sprawność:

 • pompki – 20 x (broda do ziemi, kolana na ławce)

 • brzuszki* – 20 x / 40 sek.

 • przysiady – 30 x

 • wyskok z podciągnięciem kolan do klatki piersiowej

 • wstawanie bez pomocy rąk

 • gibkość – całe dłonie dotykają podłogi w pozycji heisoku dachi

10.3 kyu

Umiejętności:

 

Pozycje:  

Ido**: 

w kumite no kamae:

 • okuri ashi

 • kozar

 • mawate

 • oi / gyaku ago uchi z okuri ashi 

 • oi ago uchi – gyaku hiza geri z fumi ashi

 

Uderzenia:

 • uraken ganmen uchi (uchi hachiji dachi)

 • seiken ago uchi (kumite no kamae) – potrójne

 

Bloki:

 

Kopnięcia:

 

Sprawność:

 • pompki – 5 x (broda do ziemi)

 • mostek (z wyłączeniem osób z wadami postawy)

 • brzuszki* – 30 x / 50 sek.

 • przysiady – 40 x

 • wyskok z podciągnięciem kolan do klatki piersiowej – 5x

 • wstawanie bez pomocy rąk

 • gibkość – w siadzie płaskim rozkrocznym łokcie dotykają do podłogi

 

** Poruszenie się

9.1 kyu

Umiejętności: 

 

Pozycje:

 

Bloki:

 

Kopnięcia:

 

Ido: 

w kumite no kamae:

 • fumi ashi

w zenkutsu dachi:       

 • fumi ashi

 • mawate

Renraku*:

w kumite no kamae:

 • seiken oi / gyaku ago / chudan uchi z okuri ashi

 • seiken gyaku ago / chudan uchi z kozar

 

Sprawność:

 • pompki – 10 x (broda do ziemi)

 • mostek (z wyłączeniem osób z wadami postawy)

 • brzuszki* – 40 x / 60 sek.

 • wyskoki z przysiadu - 20 x

 • przeskok przez złożony pas lub kij w przód z podciągnięciem kolan do klatki piersiowej

 • wstawanie bez pomocy rąk

 • gibkość – w siadzie płaskim rozkrocznym łokcie dotykają do podłogi na linii łączącej pięty

 • stanie na rękach przy ścianie (z pomocą)

 • tobi geri na wysokość głowy

 

kumite:

 • 1 walka x 2 min

* kombinacje

9.2 kyu

Pozycje:

 

Bloki: 

 

Uderzenia: 

 • seiken furi uchi z gardą (cios sierpowy w uchiji dachi / kumie no kamae

 

Kopnięcia:

 

Ido geiko*:

 • zejście do zenkutsu dachi z oi gedan barai

 • jodan uke i tsuki w sanchin dachi

 

Renraku**:

 

Sprawność: 

 • pompki – 15 x (broda do ziemi)

 • mostek (z wyłączeniem osób z wadami postawy)

 • brzuszki* – 50 x / 60 sek.

 • wyskoki z przysiadu - 25 x

 • przeskok przez złożony pas lub kij w przód z podciągnięciem kolan do klatki piersiowej 2 x

 • gibkość – w siadzie płaskim rozkrocznym łokcie dotykają do podłogi na linii łączącej pięty

 • stanie na rękach przy ścianie (samodzielne)

 • tobi geri na wysokość głowy

 

Kumite:
2 walki po 2 min

* techinki kichon w ruchu

** kombinacje technik

9.3 kyu

Pozycje:

 

 

Uderzenia:

 

Bloki:

 

Kopnięcia:

 • mawashi geri gedan

 • yoko keage z zenkutsu dachi z obrotem na stopie

 • kake geri

 • ido geiko: 

 • zenkutsu dachi - mae / yoko / uchi / soto keage – fumi ashi

 

Renraku:
w kumite no kamae:

 • seiken oi soto uke - gyaku ago uchi z okuri ashi

 • oi soto uke – gyaku ago / chudan uchi  (ze skróceniem dystansu w lewo 45 st.)

 • seiken oi / gyaku ago uchi z fumi ashi (bez zmiany pozycji)

 • seiken gyaku - oi ago uchi z okuri ashi

 • shotei gedan barai (z gardy z wykrokiem w bok) - mawashi geri gedan

 • mawashi geri gedan / chudan / jodan – z fumi ashi / z kosar

 

Kata:

 • pierwsze 4 kroki taikyoku sono ichi

 

Sprawność:

 • pompki – 15 x (broda do ziemi)

 • mostek (z wyłączeniem osób z wadami postawy)

 • brzuszki* – 50 x / 60 sek.

 • wyskoki z przysiadu - 30 x

 • przeskok przez złożony pas lub kij w przód z podciągnięciem kolan do klatki piersiowej 3 x

 • gibkość – w siadzie płaskim rozkrocznym łokcie dotykają do podłogi na linii łączącej pięty

 • stanie na rękach przy ścianie

 • tobi geri na wysokość głowy

 

Kumite:

 • 2 walki po 2 min

8.1 kyu

Umiejętności: 

 • znajomość nazw zdawanych technik

Uderzenia:

w uchi hachiji dachi

 

Kopnięcia:

 

Ido:

 • mae kosa / ushiro kosa

 

Ido geiko:

fumi ashi w zenkutsu dachi z:

 • oi tsuki

 • gyaku tsuki

 

Renraku:

w kumite no kamae

 • mawashi geri chudan - ushiro geri chudan;

 • mae geri chudan - mawashi geri chudan/gedan;

 • mawashi geri chudan/gedan - ushiro geri chudan;

 

Kata:

 

W parach:

obrony przed mawashi geri:

 • blokowanie gardą

 • blokowanie gardą z okuri ashi w przód/w bok (odejście)

obrony przed mae-geri:

 • shotei gedan barai / z wykrokiem w bok – mawashi geri

 • obrony nogami (odejście okuri ashi i natychmiastowy powrót)

obrony przed seiken ago/chudan uchi:

 • soto uke

 • obrony nogami (odejście okuri ashi i natychmiastowy powrót)

uderzenia na tarcze (łapki) w parach:

 • seiken oi - gyaku ago uchi z okuri ashi

 

Sprawność:

 • pompki – 20 x (broda do ziemi)

 • mostek

 • brzuszki* – 50 x / 50 sek.

 • wyskoki z przysiadu - 35 x

 • przeskok przez złożony pas lub kij w przód i tył z podciągnięciem kolan do klatki piersiowej 1 x

 • gibkość – w siadzie płaskim rozkrocznym łokcie dotykają do podłogi na linii łączącej pięty

 • stanie na rękach przy ścianie 10 sek.

 • tobi geri na wysokość głowy

 

Kumite:

 • 3 walki x 2 min

8.2 kyu

Pozycje:

 

Kopnięcia:

 

Uderzenia:

 • jun tsuki

 

Ido geiko:

 • kiba dachi z mae kosa / ushiro kosa - yoko keage / yoko geri

 • jun tsuki w kiba dachi

 • fumi ashi w kokutsu dachi – uchi uke

 

Renraku:

 

Kata:

 

W parach:
uderzenia na tarcze (łapki):

 • seiken gyaku - oi ago uchi z okuri ashi

 • seiken oi - gyaku ago uchi z fumi ashi (bez zmiany pozycji)

 obrony przed mawashi geri gedan:

 • sune uke (blok podudziem/goleniem) - mawashi geri gedan

 • kosar (uniknięcie kopnięcia  w udo wykroczne poprzez zmianę pozycji) - gyaku mawashi geri

 • „zajstep” (cyrkiel)

 

Sprawność:

 • pompki – 20 x

 • mostek

 • brzuszki* – 50 x / 50 sek.

 • wyskoki z przysiadu – 35 x

 • przeskok przez złożony pas lub kij w przód i tył z podciągnięciem kolan do klatki piersiowej 1 x

 • gibkość – w siadzie płaskim rozkrocznym łokcie dotykają do podłogi na linii łączącej pięty

 • stanie na rękach przy ścianie 10 sek.

 • tobi geri na wysokość głowy

 

Kumite:

 • 3 walki x 2 min

8.3 kyu

Bloki:

 • Morote Uchi Uke

Kopnięcia:

 • ushiro geri (z obrotem)

 

Ido geiko:

 • mae geri, yoko geri, ushiro geri i gyaku tsuki w zenkutsu dachi

 • poruszanie się w przód i w tył w zenkutsu dachi, kokutsu dachi i sanchin dachi z kombinacjami typu oi uke i gyaku tsuki

 

Renraku:

Kata:

 

W parach:

uderzenia na korpus partnera w parach z Okuri-Ashi:

 • seiken oi - gyaku chudan uchi – oi chudan shita uch

 • seiken gyaku chudan uchi – oi shita uchi – gyaku hiza ger

 • fumi ashi (ze zmianą pozycji) oi shita uchi – gyaku mawashi geri gedan/hiza geri jodan

obrony przed oroshi kakato geri:

 • okuri ashi (odejście z powrotem

 • jodan uke

 • jodan juji uke

obrony przed jodan uchi:

 • unik lewo / prawo

 

Sprawność:

 • pompki – 20

 • moste

 • brzuszki* – 50 x / 50 sek

 • wyskoki z przysiadu - 35

 • przeskok przez złożony pas lub kij w przód i tył z podciągnięciem kolan do klatki piersiowej 1

 • gibkość – w siadzie płaskim rozkrocznym łokcie dotykają do podłogi na linii łączącej pięt

 • stanie na rękach przy ścianie 10 sek

 • tobi geri na wysokość głowy

Kumite:

 • 3 walki x 2 min

7.1 kyu

Umiejętności:

 • rozumienie japońskich nazw technik, kata, pozycji

 

Uderzenia:

 

Bloki:

 

Kopnięcia:

 

Ido geiko: 

 

Renraku:

 • okuri ashi / fumi ashi z zejściem 45 st. z oi shita uchi i dowolnym kopnięciem

 • oi ago – gyaku furi uchi z okuri ashi – oi shita uchi z okuri ashi

 • oi ago – gyaku shita uchi z okuri ashi – oi furi uchi z fumi ashi

 

Kata:

 

W parach:  

obrony przed ushiro geri chudan:

 • zejście za plecy okuri ashi (po skosie z zachowaniem dystansu)

obrony przed seiken chudan shita uchi:

 • łokciem

obrona nogami:

 • dystansowanie

obrony przed seiken jodan furi uchi:

 • przedramieniem z odchyleniem / uchi uke

 • unik rotacyjny

 

Sprawność:

 • pompki – 25 x

 • mostek

 • brzuszki* – 50 x / 50 sek.

 • wyskoki z przysiadu – 35 x

 • przeskok przez złożony pas lub kij w przód i tył z podciągnięciem kolan do klatki piersiowej 2 x

 • gibkość – w siadzie płaskim rozkrocznym łokcie dotykają do podłogi na linii łączącej pięty

 • stanie na rękach przy ścianie 20 sek.

 • tobi geri na wysokość głowy

 

Kumite:

 • 4 walki x 2 min

7.2 kyu

Uderzenia:

 

Bloki:

 • morote uchi uke w zenkutsu dachi

 • kopnięcia:ushiro mawashi geri gedan / jodan (w tył z obrotem 180 st.)

 

Renraku:

 • oi soto uke z okuri ashi 45 st. – gyaku ago/chudan uchi – oi mawashi geri gedan/oi chudan shita uchi

 

Kata:

 

W parach:
symultanicznie:

 • atak: seiken oi/gyaku ago uchi – obrona: oi/gyaku chudan/jodan uchi

 • atak: mae geri chudan – obrona: oi soto uke z zejściem 45 st. gyaku seiken chudan / jodan uchi

 

Sprawność:

 • pompki – 25 x

 • mostek

 • brzuszki* – 50 x / 50 sek.

 • wyskoki z przysiadu – 35 x

 • przeskok przez złożony pas lub kij w przód i tył z podciągnięciem kolan do klatki piersiowej 2 x

 • gibkość – w siadzie płaskim rozkrocznym łokcie dotykają do podłogi na linii łączącej pięty

 • stanie na rękach przy ścianie 20 sek.

 • tobi geri na wysokość głowy

 

Kumite:

 • 5 walk x 2 min

  

7.3 kyu

Pozycje:

 

Bloki: 

 • osae uke

Uderzenia:

 • yonhon nukite chudan / jodan, nihon nukite

 • tettsui yoko uchi jodan / chudan / gedan (pojedyncze techniki i w kombinacji)

 • seiken shita uchi – klasyczne

 • seiken furi uchi – klasyczne

 

Kopnięcia:

 • ushiro mawashi geri gedan / jodan

 • ido geiko:poruszanie się w kiba dachi z tettsui yoko uchi z obrotami i bez

 

Renraku:

 

Kata:  

 

W parach:
symultanicznie:

 • atak: mawashi geri chudan / jodan – obrona: chudan uchi z zejściem 45 st.

 • atak: mawashi geri chudan */ jodan - obrona gardą – chudan/jodan uchi z cofniętego ramienia

 

Sprawność: 

 • pompki – 25 x

 • mostek

 • brzuszki* – 50 x / 50 sek.

 • wyskoki z przysiadu – 35 x

 • przeskok przez złożony pas lub kij w przód i tył z podciągnięciem kolan do klatki piersiowej 2 x

 • stanie na rękach przy ścianie 20 sek.

 • tobi geri na wysokość głowy

 

Kumite:

 • 6 walk x 2 min

6.1 kyu

Umiejętności:

 

Uderzenia:  

 

Renraku:

 

Ido geiko:

w zenkutsu dachi / fumi ashi

 • soto uke – uchi uke – gyaku tsuki

 • jodan uke –soto uke – gyaku tsuki

 • uchi uke – gedan barai – gyaku tsuki

 

Kata: 

 

W parach:

symultanicznie:

 • atak: mawashi geri/mae geri –obrona: mawashi geri gedan na nogę podporową

 

Sprawność:

 • pompki – 30 x

 • mostek

 • brzuszki* – 50 x / 45 sek.

 • wyskoki z przysiadu – 40 x

 • przeskok przez złożony pas lub kij w przód i tył z podciągnięciem kolan do klatki piersiowej 3x

 • gibkość – w siadzie płaskim rozkrocznym łokcie dotykają do podłogi na linii łączącej pięty

 • pompka w staniu na rękach przy ścianie

 • tobi geri na wysokość głowy

 

Kumite:     

 • 8 walk po 2 min

6.2 kyu

Bloki: 

 

Uderzenia:

 • shuto sakotsu uchi komi

 • shuto uchi uchi

 

Ido geiko:

 

Kata:

Sprawność:

 • pompki – 30 x

 • mostek

 • brzuszki* – 50 x / 45 sek.

 • wyskoki z przysiadu – 40 x

 • przeskok przez złożony pas lub kij w przód i tył z podciągnięciem kolan do klatki piersiowej 3x

 • gibkość – w siadzie płaskim rozkrocznym łokcie dotykają do podłogi na linii łączącej pięty

Kumite:

 • 8 walk po 2 min

6.3 kyu

Bloki:

 

Uderzenia:

 

Kata:

Renraku:

 

Sprawność:

 • pompki – 30 x

 • mostek

 • brzuszki* – 50 x / 45 sek.

 • wyskoki z przysiadu – 40 x

 • przeskok przez złożony pas lub kij w przód i tył z podciągnięciem kolan do klatki piersiowej - 3 x

 • gibkość – w siadzie płaskim rozkrocznym łokcie dotykają do podłogi na linii łączącej pięty

 • pompka w staniu na rękach przy ścianie - 3 x

 • podciągnięcie na drążku - 1 x

 • tobi geri na wysokość głowy

 

Kumite:

 • 8 walk po 2 min

5.1 kyu

Uderzenia:

 

Kata: 

 

Sprawność:

 • pompki – 35 x

 • mostek

 • brzuszki* – 50 x / 40 sek.

 • wyskoki z przysiadu – 45 x

 • przeskok przez złożony pas lub kij w przód i tył z podciągnięciem kolan do klatki piersiowej - 4 x

 • gibkość – w siadzie płaskim rozkrocznym łokcie dotykają do    podłogi na linii łączącej pięty

 • pompka w staniu na rękach przy ścianie - 4 x

 • podciągnięcie na drążku - 2 x

 • tobi geri na wysokość głowy

Kumite:

 • 10 walk x 2 min

5.2 kyu

Bloki:

 

Kata:

 

Sprawność:

 • pompki – 35 x

 • mostek

 • brzuszki* – 50 x / 40 sek.

 • wyskoki z przysiadu – 45 x

 • przeskok przez złożony pas lub kij w przód i tył z podciągnięciem kolan do klatki piersiowej - 4 x

 • gibkość – w siadzie płaskim rozkrocznym łokcie dotykają do    podłogi na linii łączącej pięty

 • pompka w staniu na rękach przy ścianie - 5 x

 • podciągnięcie na drążku - 3 x

 • tobi geri na wysokość głowy

 

Kumite:

 • 10 walk x 2 min

5.3 kyu

Umiejętności:

Ido geiko:

 • poruszanie się w kiba dachi z obrotami

 

Kata:

 

Sprawność:

 • pompki – 35 x

 • mostek

 • brzuszki* – 50 x / 40 sek.

 • wyskoki z przysiadu – 45 x

 • przeskok przez złożony pas lub kij w przód i tył z podciągnięciem kolan do klatki piersiowej - 4 x

 • gibkość – w siadzie płaskim rozkrocznym łokcie dotykają do    podłogi na linii łączącej pięty

 • pompka w staniu na rękach przy ścianie - 5 x

 • podciągnięcie na drążku - 4 x

 • tobi geri na wysokość głowy

 

Kumite:

 • 10 walk x 2 min

bottom of page