top of page
 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
Mapa bitowa w lOGO 2019 1.jpg

Warunki uczestnictwa w treningach od 07.04.2021

Szanowni Państwo.

 

Już wiemy, że Rząd postanowił utrzymać restryckje na obecnym poziomie co najmniej do 18 kwietnia. Przestaliśmy jednak wierzyć zapewnieniom że to już tylko 1 lub 2 tygodnie... Chcemy legalnie działać i dawać dzieciom choć namiastkę wolności. Jak to zrobić? Informacja poniżej.

Bardzo prosimy nie zwlekać z wyrobieniem licencji PZK. Zgodnie ze staropolskim przysłowiem - co się odwlecze to nie uciecze :) Dobrą widomością będzie zapewne, że licencja JUNIOR wydawana osobom niepełnoletnim jest ważna do ukończenia 18 roku życia. Licencja SENIOR wydawana osobom pełnoletnim jest ważna bezterminowo.

Uzyskanie licencji zawodniczej PZK jest możliwe dla wszystkich członków KS Budokai Lublin, którzy jej jeszcze nie posiadają, pod warunkiem przesłania mailem na adres koklublin@gmail.com:

 • czytelnie wypełnionego i podpisanego wniosku o przyznanie licencji (wystarczy zdjęcie lub skan wypełnionego ręcznie wniosku na druku umieszczonym poniżej)

 • zdjęcia legitymacyjnego (takiego jak do dokumentów, ale można wykonać zdjęcie samodzielnie na gładkim tle)

 • potwierdzenia wpłaty 60 zł za licencję wykonanej na konto podane na druku licencji.

 

PROSIMY o wysyłanie tych 3 dokumentów zeskanowanych / sfotografowanych osobno oraz w miarę możliwości podpisanie ich wg. wzoru: Nazwisko Imię jaki dokument. 

 

UWAGA!  

 • Komplet dokumentów musi zostać przesłany na adres koklublin@gmail.com do godz. 11.00 aby został wysłany do PZK jeszcze przed treningiem!!!

 • W grupach w Łuszczowie i Pliszczynie treningi rozpoczną się odbędzie się jak uzbiera się grupa co najmniej 10 osób z licencją! Dopóki grupa się nie uzbiera, osoby posiadające licencję będą zaproszone na treningi do najbliższej funkcjonującej grupy.

 • Wszyscy trenujący w grupach 57-4 i 57-3 oraz 27-2 z roczników 2009 i starsi posiadają juz licencje - wyrobione w październiku 2020 lub wcześniej.

 • Dla grup 57-2, 57-3, 57-4. 30-1 i 30-2 obowiązuje grafik zajęć publikowany na bierząco w grupie "Sekcja Kyokushin Karate" w aplikacji klubowej. Pozostałe grupy funkcjonują lub mogą funkcjonować (przy min.  10 osobach z licencją) bez zmian.

 • Docierają do nas informacje, że są osoby które nie otrzymują powiadomień o pojawieniu sie posta w aplikacji klubowej. Prosimy zatem codziennie sprawdzić, czy w grupie "Sekcja Kyokushin Karate" lub w grupie dedykowanej do grupy treningowej nie pojawiły się nowe, istotne informacje.

Dlaczego to robimy?

Priorytetem działania klubu jest zapewnienie dostępu do treningów, wszystkim, którzy chcą brać w nich udział zawsze jak to tylko jest możliwe. Jako zarząd i instruktorzy KS Budokai Lublin uważamy, że korzyści z uprawiania sportu są większe, niż zagrożenie stwarzane przez COVID-19.

W związku epidemią COVID-19 na uprawianie sportu nakładane są różne restrykcje i ograniczenia, które w dodatku bardzo często ulegają zmianom. Przepisy te są często skomplikowane i nieczytelne, a o możliwości prowadzenia treningów decydują współzależności wielu różnych aktów prawnych i decyzji wydawanych zarówno na szczeblu rządowym, samorządowym, zarządów związków sportowych, których członkiem jest KS Budokai Lublin jak i bezpośrednich administratorów obiektów sportowych.

 

UWAGA!

Osoby które nie decydują się powrócić do treningów w trakcie trwania obostrzeń wymuszającym na trenujących wyrobienie licencji mogą opłacić składkę członkowską podtrzymującą członkostwo w wysokości 50 % raty składki podstawowej.

 

Do pobrania:
 

bottom of page