top of page
  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube

NOWA uchwała Zarządu w związku z sytuacją wstrzymania zajęć decyzją organów władzy publicznej.

Szanowni Państwo.


     W dniu 29 maja b.r. Krajowy Rejestr Sądowy opublikował zmiany, których dokonało Walne Zebranie w dniu 23 kwietnia 2020 roku. Walne Zebranie odbyło się poprzez pisemne głosowanie oraz udzielenie pełnomocnictwa 3 osobom, które reprezentowały wszystkich członków w dniu zebrania.

     Na skutek wpisanych przez sąd zmian, mogliśmy nareszcie podjąć uchwałę w sprawie rekompensat dla członków Klubu oraz innych decyzji powiązanych w związku z ogłoszonym stanem epidemii w Polsce.

     Prosimy o zapoznanie się z decyzjami. Poniżej podane informacje podzieliliśmy tak, aby informacja dotyczyła osób, które opłaciły już cały sezon oraz które jeszcze nie dokonały wszystkich wpłat:

I.    Informacja dla płacących w miesięcznych ratach, którzy nie opłacili wszystkich rat za sezon

II.    Informacja dla osób, które opłaciły już raty za cały sezon lub wybrały opcję płatności składki za cały rok z góry lub semestralnie. Ad. I

1.    Rata składki za marzec nie ulega zmianie. W ramach rekompensaty za część zajęć, które nie mogły się odbyć, w ramach składki marcowej przysługuje członkowi podejście do egzaminu na stopień szkoleniowy bez opłat z tego tytułu.

2.    W miesiącu kwietniu i maju obowiązuje rata składki podtrzymująca członkostwo w wysokości 50% raty składki podstawowej. Uprawnia ona do uczestniczenia w zajęciach online, konkursach i korzystania z innych świadczeń przekazywanych elektronicznymi środkami przekazu a także do powrotu na zajęcia organizowane na obiektach sportowych po 18 maja 2020 roku.

3.    W ramach rekompensaty dla członków, którzy opłacili składki w pełnej wysokości w miesiącach kwiecień i maj, ustala się wysokość składki za miesiąc czerwiec na kwotę 1 zł.

Jednocześnie Zarząd pozostawia wybór członkom Klubu, którzy opłacili raty składki za miesiące kwiecień i maj w pełnej wysokości, czy skorzystają z możliwości opłacenia składki za miesiąc czerwiec w wysokości 1 zł czy opłacą ratę składki w pełnej wysokości.

4.    Zniżki z tytułu opłacania rat składek w terminie, zostają utrzymane dla składek za miesiące marzec, kwiecień i maj opłaconych po terminie. Ad. II      Dla osób, które dokonały wpłaty składki za sezon 2019/2020 w formie jednorazowej wpłaty, w 2 ratach semestralnych, lub dokonały wpłat już wszystkich rat składki za sezon 2019/2020, rekompensata za okres, w którym Klub nie mógł realizować swoich zadań statutowych w formie innej niż online lub poprzez elektroniczne środki przekazu, zostanie zrealizowana na wniosek członka, poprzez proporcjonalne obniżenie wysokości składki za sezon 2020/2021.


     Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomimo utrudnień związanych z decyzjami władz w realizacji naszych działań statutowych, pozostali z nami i dokonywali wpłat rat składki za kolejne miesiące. Żywimy nadzieję, że sytuacja w jakiej się znaleźliśmy będzie już bez znaczenia od początku sezonu 2020-2021.


Tymczasem prowadzimy rozmowy ze szkołami o powrocie z zajęciami na sale gimnastyczne. Do czasu decyzji Dyrekcji szkół zapraszamy na treningi na lubelskich orlikach.

OSU!
8 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

コメント


bottom of page